Genselerweg 29_31 Ambt Delden (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Genselerweg 29/31 Ambt Delden”.

Van 28 juli 2022 tot en met 7 september 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan ”Buitengebied Hof van Twente, herziening Genselerweg 29/31 Ambt Delden” voor een ieder ter inzage.

Aan de Genselerweg 29/31 in Ambt Delden is een voormalig agrarisch bedrijf met een bedrijfswoning (en inwoning) aanwezig. Er is verzocht om de bestemming te herzien naar een woonbestemming. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze ontwerp herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:
tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;
op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen;  
via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxGenselerwg2931-OP10.  

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

27 juli 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.