Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening landgoed Warmelo".

Van 12 april 2018 tot en met 23 mei 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening landgoed Warmelo" voor een ieder ter inzage.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een gedeelte van Landgoed Warmelo. Het landgoed bestaat uit een kasteel met omliggende kasteeltuin en park, waarin verscheidene gebouwen zijn gelegen. Op het terrein wordt een verscheidenheid aan recreatieve activiteiten georganiseerd. Om het landgoed een duurzaam en toekomstbestendig bestaan te geven, is de wens ontstaan om de recreatieve en horeca gerelateerde activiteiten uit te breiden. Het voornemen bestaat om voor deze functies een bestaande veldschuur aan te wenden. De veldschuur is gelegen in een boomgaard op het noordelijke gedeelte van het landgoed.

Hoofdzakelijk bestaat de ontwikkeling uit:

  • Het verbouwen en vergroten van een bestaande veldschuur met 88 meter tot circa 248 m2 voor het gebruik als horecagelegenheid;
  • Het bouwen van een koetsenmuseum van 248 m2 aanpandig aan de veldschuur;
  • Het gebruik van de buitenruimte bij de veldschuur als theetuin;
  • Het realiseren van een half verhard parkeerterrein en het aanleggen van een wandelpad tussen het parkeerterrein en de veldschuur.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.xBGWarmelo-/NL.IMRO.1735.xBGWarmelo-OP10

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

11 april 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/landgoed-warmelo-diepenheim-ontwerp.html