Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Larenseweg 45 Markelo".

Van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Larenseweg 45 Markelo" voor een ieder ter inzage.

Aan de Larenseweg 45 in Markelo  is een voormalig agrarisch erf aanwezig. De aanwezige landschapsontsierende bebouwing is reeds in het kader van de Rood voor Rood regeling gesloopt. Hiermee is het recht op één compensatiewoning van 750 m3 met een bijgebouw van 150 m2 is verkregen. De nieuw te bouwen woning zal ten zuiden van het perceel Larenseweg 45 worden gebouwd. Het totale perceel zal landschappelijk worden ingepast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze wijziging van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGxLarensewg45-/NL.IMRO.1735.BGxLarensewg45-OP10

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 

19 december 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/larenseweg-45-markelo-ontwerp.html