Pluimersdijk 7 Diepenheim (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Pluimersdijk 7 Diepenheim".

Van 9 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Pluimersdijk 7 Diepenheim" voor een ieder ter inzage.

Aan de Pluimersdijk 7 te Diepenheim bevindt zich een woonperceel met een karakteristieke schuur (Schöppe) en een kippenschuur. Het plan is om met toepassing van de Vab-regeling de karakteristieke schuur te verbouwen en in gebruik te nemen als woning, de kippenschuur te slopen en een nieuw bijgebouw te realiseren. Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

8 juni 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.