Proodsweg 7 Ambt Delden (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Proodsweg 7 Ambt Delden".

Van 6 januari 2022 tot en met 17 februari 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Proodsweg 7 Ambt Delden" voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Proodsweg 7 in Ambt Delden is een plan ontwikkeld voor het realiseren van een (kleinschalige) werkplaats met kantoorruimte en een personal trainingsstudio. De werkplaats en kantoor zijn voor een technisch adviesbureau dat reeds op deze locatie gevestigd is. Dit plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

5 januari 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.