Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 6 Ambt Delden".

Van 20 september 2018 tot en met 31 oktober 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 6 Ambt Delden" voor een ieder ter inzage.

Aan de Rijssenseweg 6 te Ambt Delden bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf met bijbehorende opstallen. Het terrein is niet meer als zodanig in gebruik. De nieuwe eigenaar is van plan het erf te herontwikkelen en wil ter plaatse een houtzagerij- en kloofbedrijf realiseren. Om het plan te kunnen realiseren zijn twee slooplocaties aan de Wethouder Goselinkstraat 20 te Ambt Delden en de Beldsweg 19 te Ambt Delden aangekocht. De te slopen vierkante meters op deze locaties zullen worden ingezet voor de nieuw te realiseren bedrijfsgebouwen. Het hele terrein zal landschappelijk worden ingepast. Om deze plannen planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGxRijsswg6-/NL.IMRO.1735.BGxRijsswg6-OP10

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

19 september 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/rijssenseweg-6-ambt-delden-ontwerp.html