Veegplan 2019.

Ontwerpbestemmingsplan.

Van 11 juli 2019 t/m 21 augustus 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019" voor een ieder ter inzage.

De gemeente Hof van Twente wil haar inwoners zoveel mogelijk ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven en ideeën. Eén van de manieren waarop zij dat wil doen is de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een zogenaamd ‘Veegplan’ voor het buitengebied. Kleinschalige plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied kunnen in dit Veegplan worden meegenomen. Door meerdere initiatieven bij elkaar te ‘vegen’ kan daarvoor één bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. 

In het Veegplan 2019 zijn 89 initiatieven meegenomen. Hiervan zijn er 42 particulier aangemeld. De overige initiatieven worden ambtelijk meegenomen. Daarnaast zijn er een aantal omissies in de regels van het geldende bestemmingsplan hersteld. 

De volgende locaties worden meegenomen in het Veegplan 2019:

 • Almelosestraat 7, Ambt Delden
 • Almelosestraat 7a, Ambt Delden
 • Beldsweg 2, Ambt Delden
 • Beldsweg 13, Ambt Delden
 • Beldsweg 15, Ambt Delden
 • Beldsweg 20a, Ambt Delden
 • Bentelosestraat 1a, Hengevelde
 • Bentelosestraat 28, Bentelo
 • Blokstegenweg 1, Ambt Delden
 • Blokstegenweg 2, Ambt Delden
 • Bollenweg 5, Ambt Delden
 • Brinkweg 5, Markelo
 • Brummerlaarsweg 15, Markelo
 • Deldensestraat 111, Goor
 • Deldensestraat 156, Goor
 • Dieckertsweg 2a, Ambt Delden
 • Diepenheimsedijk 2 en 2a, Markelo
 • Dijkerhoekweg 4, Markelo
 • Dijkerhoekweg 5, Markelo
 • Dorreweg 8, Hengevelde
 • Dorreweg 12, Hengevelde
 • Drekkersweg 3, Bentelo
 • Driebelterweg 3, Markelo
 • Eijssinksweg 2, Bentelo
 • Enterweg 1, Markelo
 • Enterweg 7, Markelo
 • Esweg 4, Diepenheim
 • Esweg 6, Diepenheim
 • Goorseweg 48, Markelo
 • Gorsveldweg 32a, Bentelo
 • Groenlandsdijk 7, Markelo
 • Grootholdsweg 1, 3 en 3a, Bentelo
 • Haaksbergerstraat 5, Hengevelde
 • Haaksbergerstraat 6, Hengevelde
 • Hengevelderweg 6, Diepenheim
 • Hengevelderweg 9, Diepenheim
 • Herikerweg 36, Markelo
 • Hochtweg 3, Markelo
 • Hogedijk 10 en 12, Markelo
 • Holterweg 19, Markelo
 • Holterweg 30, Markelo
 • Kanaal ZZ 6, Ambt Delden
 • Kieftenweg 6, Bentelo
 • Koelerweg 1 en 1b, Markelo
 • Kolhoopsdijk 6, Markelo
 • Kuipersweg 7, Ambt Delden
 • Kuipersweg 12, Ambt Delden
 • Larenseweg 38, Markelo
 • Leusmanweg 3, Markelo
 • Leusmanweg 4, Markelo
 • Leusmanweg 14, Markelo
 • Luttekeveldweg 1, Markelo
 • Markeloseweg 81, Goor
 • Markveldseweg 10, Diepenheim
 • Meenhuisweg 4, Ambt Delden
 • Oude Borculoseweg 6 en 8, Diepenheim
 • Oude Goorseweg 13, Diepenheim
 • Oude Needseweg ong, Markelo
 • Petersweg 11, Markelo
 • Potkamp 1, Markelo
 • Proodsweg 1, Ambt Delden
 • Rappersweg 5, Ambt Delden
 • Rietdijk 7, Markelo
 • Rijssenseweg 6, Ambt Delden
 • Rijssenseweg 24, Markelo
 • Rijssenseweg 38, Markelo
 • Rijssenseweg 57a, Markelo
 • Roudaalterweg 14, Markelo
 • Schuttenweg 9, Ambt Delden
 • Seinenweg 2, Markelo
 • Slagendijk 4, Markelo
 • Slaghekkenweg 4 en 4a, Bentelo
 • Slotsweg 19, Markelo
 • Slotsweg nabij 2a, Hengevelde
 • Spenkelinksweg 8, Ambt Delden
 • Stationsweg 8, Markelo
 • Stationsweg 24, Markelo
 • Stokkumerbroekweg 11, Markelo
 • Stokkumerweg 21, Markelo
 • Stokkumerweg 50, Markelo
 • Suetersweg 1, Bentelo
 • Suetersweg 5 en 5a, Bentelo
 • Twickelerweg 11, Ambt Delden
 • Visschersdijk 8, Markelo
 • Voordesdijk 4, Markelo
 • W.- B.-  Scheidingsweg 6, Hengevelde
 • Wegdammerweg 2 en 4, Markelo
 • Westervlierweg 4a en 4b, Diepenheim
 • Wethouder Goselinkstraat 7, Hengevelde
 • Wethouder Goselinkstraat 10, Hengevelde

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.BGxveegplan2019-/NL.IMRO.1735.BGxveegplan2019-OP10

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplannen.

Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen ook 19 ontwerpbeeldkwaliteitsplannen van 11 juli 2019 t/m 21 augustus 2019 voor een ieder ter inzage.

Deze ontwerpbeeldkwaliteitsplannen liggen bij het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019” ter inzage en zijn in te zien:

U kunt de beeldkwaliteitsplannen ook in pdf-formaat inzien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeschikkingen hogere waarde Wet geluidhinder.

Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend, dat in dezelfde periode ontwerp-beschikkingen hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage liggen. De ontwerpbeschikkingen hebben betrekking op het vaststellen van een hogere grenswaarde (geluid) voor de volgende adressen:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

10 juli 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/veegplan-2019-ontwerp.html