Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Wiener Benteler Scheidingsweg 7 Ambt Delden".

Van 27 juni 2019 tot en met 7 augustus 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Wiener Benteler Scheidingsweg 7 Ambt Delden" voor een ieder ter inzage.

Op het perceel Wiener Benteler Scheidingsweg 7 is een agrarisch bedrijf gevestigd. Het plan is om de agrarische bedrijfsactiviteiten te beëindigen en de agrarische bedrijfsbebouwing te slopen. De bestaande agrarische bedrijfswoningen zullen worden omgezet in reguliere burgerwoningen. In ruil voor de sloop van minimaal 1.000 m2 aan landschap ontsierende bedrijfsgebouwen kan op grond van de Rood voor Rood regeling onder voorwaarden één bouwkavel voor een woning worden toegekend (compensatiekavel). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanwijziging opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.ADxWBSCHDNGSWG7-/NL.IMRO.1735.ADxWBSCHDNGSWG7-OP10

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 

26 juni 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/buitengebied-hof-van-twente/wb-scheidingsweg-7-ambt-delden-ontwerp.html