Ontwerpbestemmingsplan "Goor-Oost 2015, herziening De Havezate ong".

Van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Goor-Oost 2015, herziening De Havezate ong" voor een ieder ter inzage.

Voor een locatie aan De Havezate in Goor is een inbreidingsplan ontwikkeld. Een gezin uit Goor is voornemens om aan De Havezate een woning met bijgebouw te realiseren. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Deze herziening van het bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOxHavezate-/NL.IMRO.1735.GOxHavezate-OP10

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

6 juni 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/goor/havezate-ong-ontwerp.html