Ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Hengevelderstraat 29-37".

Van 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Hengevelderstraat 29-37" voor een ieder ter inzage.

De initiatiefnemer is voornemens om op het braakliggende perceel aan de Hengevelderstraat 29-37 te Goor een appartementencomplex met 12 appartementen te realiseren. Het plan past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan “Goor”. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOxHengevelder29-/NL.IMRO.1735.GOxHengevelder29-OP10.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

15 mei 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/goor/hengevelderstraat-29-37-ontwerp.html