Ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Jumbo e.o.".

Van 14 maart 2019 tot en met 24 april 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Jumbo e.o." voor een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan ziet toe op de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Patrijzenstraat 1-3 in Goor ten behoeve van de Jumbo supermarkt. De bestaande locatie van de supermarkt aan de Van Kollaan wordt vervolgens ingericht als parkeerterrein. 

De voorgenomen ontwikkelingen passen niet geheel in de geldende bestemmingsplannen. Een herziening van de plannen is daarom noodzakelijk. Daarom is het voorliggende bestemmingsplan 'Goor, herziening Jumbo e.o.' opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOxJumboeo-/NL.IMRO.1735.GOxJumboeo-OP10.  

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Jumbo Supermarkt Goor".

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Jumbo Supermarkt Goor” van 14 maart 2019 tot en met 24 april 2019 voor een ieder ter inzage.

Het beeldkwaliteitsplan vormt de basis voor de definitieve vormgeving van het supermarktpand en de buitenruimte.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Goor, herziening Jumbo e.o." ter inzage en is in te zien:

U kunt het beeldkwaliteitsplan hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

13 maart 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/goor/jumbo-eo-bkp-ontwerp.html