Hoogspanningsverbinding tussen Almelo-Mosterdpot en Hengelo-Weideweg

De burgemeester van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat met ingang van 15 november 2023 tot en met 29 november 2023 het verzoek van Tennet TSO BV aan de minister van Infrastructuur en Waterstraat, Rijkswaterstraat Corporate Dienst, te Utrecht gedurende veertien dagen ter inzage ligt in het gemeentehuis van de gemeente Hof van Twente, De Höfte 7, 7471 DK Goor.

Dit betreft een verzoek om met toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht aan rechthebbende(n) de gedoogplicht op te leggen voor de aanleg en instandhouding van een hoogspanningsverbinding tussen Almelo-Mosterdpot en Hengelo-Weideweg.

U kunt de stukken inzien nadat u een afspraak heeft gemaakt met het collegesecretariaat. Dat is bereikbaar op telefoonnummer 0547 - 85 85 85.

De stukken kunnen ook digitaal worden opgevraagd via het emailadres CDLoketBP@rws.nl 

Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht wordt er tevens een zitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend en kan overleg worden gepleegd met de verzoeker Tennet TSO BV. 

De zitting zal worden gehouden in het provinciehuis van de Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle en zal plaats vinden op 29 november 2023 om 16.00 uur. 

De rechthebbenden van de kadastrale percelen zijn schriftelijk in kennis gesteld.