Ontwerpbestemmingsplan “Markelo”.

Van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Markelo” voor een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan voorziet in de herziening van een aantal verouderde bestemmingsplannen voor het centrum en de woonwijken in Markelo. Het doel is de geldende regelingen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het betreft hier een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het plan zijn opgenomen. In hoofdlijnen wordt de geldende bestemming of de huidige situatie bestemd. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.MK-/NL.IMRO.1735.MK-OP10.  

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Inloopbijeenkomst.

Op maandag 25 maart 2019 wordt een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan gehouden. De bijeenkomst is van 17:00 uur tot 19:00 uur en vindt plaats in ‘De Haverkamp’, Stationsstraat 28 in Markelo. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u informatie inwinnen over de inhoud van het plan en een schriftelijke reactie over het ontwerp indienen.

6 maart 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-in-procedure/markelo/markelo-ontwerp.html