Aanvulling op de Welstandsnota Bentelosestraat 38.

In 2011 heeft de gemeente met toepassing van de rood-voor-rood-regeling medewerking verleend aan een aantal compensatiekavels op de locatie Bentelosestraat 38. Er is een inrichtingsplan opgesteld waarin vier nieuwe woningen op de locatie worden geplaatst.

Dit beeldkwaliteitsplan geeft richtlijnen aan ten aanzien van gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing, openbare ruimte en erfafscheidingen, overgangen tussen privĂ© en openbare ruimte.
De welstandsnota van de gemeente Hof van Twente vormt het uitgangspunt voor dit beeldkwaliteitsplan.

U kunt de aanvulling op de welstandsnota hier inzien.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/buitengebied-hof-van-twente/bentelosestraat-38-bentelo-aanvulling-op-de-welstandsnota.html