Aanvulling op welstandsnota voor vier compensatiekavels voor Landgoed Weldam.

In 2011 heeft het gemeenteraad van Hof van Twente het bestemmingsplan “"Buitengebied, Rood voor Rood Landgoed Weldam" vastgesteld.

Het landgoed Weldam ligt in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente. Binnen het landgoed bestaat de wens om op zestien locaties in totaal 9.429 m² aan landschap-ontsierende agrarische bedrijfsbebouwing te slopen. Het is wenselijk om op deze locaties de geëigende bestemming toe te kennen zoals bijvoorbeeld wonen.  
Ter compensatie van de beëindiging dan wel ontmenging van de agrarische bedrijfsactiviteiten en de sloop van de agrarische bedrijfsbebouwing worden er in het kader van de rood-voor-rood regeling acht compensatiekavels gerealiseerd. Vier van de acht compensatiewoningen worden door middel van deze herziening van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. 

Het plangebied  is op te delen in vier deelgebieden. Deelgebied 1 is gelegen aan de Kanaal Zuidzijde 2 te Ambt Delden, deelgebied 2 ligt aan de Oude Needseweg te Markelo, deelgebied 3 ligt aan de Doeschotterdijk te Markelo en deelgebied 4 is gelegen aan de Oude Diepenheimseweg te Markelo.

Om de gewenste kwaliteit van de bebouwing passend bij het Landgoed Weldam op de verschillende locaties te bereiken heeft de gemeenteraad naast het bestemmingsplan ook de aanvulling op de welstandsnota Rood voor Rood Twickel vastgesteld.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/buitengebied-hof-van-twente/landgoed-weldam-aanvulling-op-de-welstandsnota.html