Aanvulling op welstandsnota Rood voor Rood Twickel.

In 2013 heeft het gemeenteraad van Hof van Twente het bestemmingsplan “"Buitengebied Hof van Twente, herziening Kanaaldijk 44 en Bentelosestraat 81" vastgesteld.

In het kader van de Rood voor Rood-regeling worden op drie locaties in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente vrijkomende agrarische (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt. Door deze sloop wordt voorkomen dat deze bebouwing leeg komt te staan en verpaupert. Ter compensatie mogen twee nieuwe woningen worden opgericht. Eén woning wordt opgericht op de locatie Kanaaldijk 44 en de andere woning op de locatie Bentelosestraat 81. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Om de gewenste kwaliteit van de bebouwing op beide  locaties te bereiken heeft de gemeenteraad naast het bestemmingsplan ook de aanvulling op de welstandsnota Rood voor Rood Twickel vastgesteld.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/buitengebied-hof-van-twente/rood-voor-rood-twickel-aanvulling-op-de-welstandsnota.html