Aanvulling op de Welstandsnota Steenmorsweg 4-6

In 2011 is het bestemmingsplan “Buitengebied Diepenheim, herziening Steenmorsweg 4-6” opgesteld ten behoeve van het beëindigen van de bedrijfsfunctie, de sloop van de vrijkomende bebouwing en het realiseren van twee woningen aan de Steenmorsweg 4-6.

Deze woningen worden gebouwd rekening houdend met de bestaande landschappelijke kwaliteiten van het gebied en zorgdragend voor de versterking van deze kwaliteiten.

Om een passend toetsingskader te vormen voor de gewenste kwaliteitsimpuls op de locatie is deze aanvulling op de welstandsnota opgesteld.

U kunt de aanvulling op de welstandsnota hier inzien.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/buitengebied-hof-van-twente/steenmorsweg-4-6-aanvulling-op-de-welstandsnota.html