Beeldkwaliteitsplan "De Braak-West".

In 2005 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "De Braak-West" vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de realisatie van 230 woningen in Delden.

De gemeenteraad heeft daarbij ook het beeldkwaliteitsplan "De Braak-West" vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan heeft een tweeledig doel. Enerzijds moet het plan sturing geven aan de keuzen voor de architectonische uitwerking, anderzijds moet het inspiratiebron en toetsingskader zijn voor de architectonische uitwerkingen van de bouwaanvragen.

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier inzien.

 

      Geef uw reactie over deze pagina

      https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/delden/de-braak-west-beeldkwaliteitsplan.html