Beeldkwaliteitsplan "Kievitstraat ong. Delden" 

In 2011 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Delden-Zuid, herziening Kievitstraat ong."vastgesteld. Het plan maakt de bouw van zes woningen ter plaatse van het voormalig bergbezinkbassin aan de Kievitstraat juridisch-planologisch mogelijk.

Daarnaast heeft de gemeenteraad ook het beeldkwaliteitsplan "Kievitstraat ong. Delden" vastgesteld.  
In de welstandsnota van de gemeente Hof van Twente is voor de kernen een indeling in deelgebieden gemaakt. De Kievitstraat valt onder het deelgebied ‘Buurten’. Voor nieuwe ontwikkelingen, zoals beoogd aan de Kievitstraat te Delden, is een aanvulling op dit welstandsbeleid wenselijk.  Deze aanvullende welstandscriteria staan geformuleerd in dit beeldkwaliteitsplan.  

U kunt het beeldkwaliteitsplan hier inzien.

 

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/delden/kievitstraat-ong-beeldkwaliteitsplan.html