Bestemmingsplan en omgevingsvergunning plan nieuwbouw verpleeghuis St. Elisabeth te Delden onherroepelijk (coördinatieregeling).

Op 24 september 2013 is het bestemmingsplan “Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.” gewijzigd vastgesteld. Daarnaast is op 25 september 2013 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een verpleeghuis op het adres Langestraat 74 in Delden.

Hiertegen is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft bij brief van 1 april 2014 laten weten dat het beroepschrift is ingetrokken. Hiermee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn in te zien:
- tijdens openingstijden in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor;
- op onze website www.hofvantwente.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’;- via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OH10

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-/NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OH10.  Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt de stukken ook digitaal in pdf-formaat inzien:

16 april 2014.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.


U kunt onderstaande bestanden ook digitaal (pdf) inzien:

Het raadsvoorstel en -besluit toepassing coördinatieregeling
De zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o."
Het raadsvoorstel en -besluit vaststelling bestemmingsplan en aanvulling op de welstandsnota
De vastgestelde "Aanvulling op de welstandsnota Delden St. Elisabeth e.o."

De beschikking omgevingsvergunning
De aanvraag omgevingsvergunning:
Tekening OV-000 Tekeningenlijst
Tekening OV-001 Situatie bestaand
Tekening OV-002 Sloop 1e fase
Tekening OV-003 Gewijzigd 1e fase
Tekening OV-004 Sloop 2e fase
Tekening OV-005 Situatie gewijzigd
Tekening OV-006 Bestaande plattegronden
Tekening OV-007 Bestaande gevels en doorsneden
Tekening OV-008 Aansluiting bestaand-nieuw begane grond
Tekening OV-009 Aansluiting bestaand-nieuw 1e verdieping
Tekening OV-010 Bouwkundige aansluiting met bestaand
Tekening OV-011 Begane grond
Tekening OV-012 1e verdieping
Tekening OV-013 2e verdieping
Tekening OV-014 3e verdieping
Tekening OV-015 Dakaanzicht
Tekening OV-016 Gevels
Tekening OV-017 Doorsneden
Tekening OV-018 Plattegronden appartementen
Tekening OV-019 Principe trappenhuis 1
Tekening OV-020 Hoofdtrap
Tekening OV-021 Principedetails
Tekening OV-022 Bouwbesluitinformatie
Tekening OV-023 Principe tijdelijk vluchttrappenhuis
Tekening OV-024 Materialen en kleuren
Tekeningenlijst Constructie
Tekening D001 Funderingsoverzicht
Tekening D100 Constructieoverzicht begane grond
Tekening D101 Constructieoverzicht 1e verdieping
Tekening D102 Constructieoverzicht 2e verdieping
Tekening D103 Constructieoverzicht 3e verdieping
Tekening D104 Constructieoverzicht dak
Tekening D200 Doorsneden
Uitgangspuntenrapport DO
Tekening W100B W-installatie begane grond
Tekening W101B W-installatie 1e verdieping
Tekening W102B W-installatie 2e verdieping
Tekening W103B W-installatie 3e verdieping
Tekening W104B W-installatie dak
Tekening W100B-A W-installatie zorgappartement, zit-slaapkamer (PG), huiskamer PG
Tekening E100B Elektrotechnische installatie begane grond
Tekening E101B Elektrotechnische installatie 1e verdieping
Tekening E102B Elektrotechnische installatie 2e verdieping
Tekening E600B Principeschema voedingssysteem
Tekening E601B Principeschema brandmeldinstallatie
Tekening E700B Principeschema zit-slaapkamer (PG), huiskamer PG
Verslag bespreking brandveiligheid van 19 maart 2013
Aanvraag omgevingsvergunning van 9 april 2013 (checklist)
Ruimteoverzicht van 9 april 2013
Rapport Bouwbesluittoets van 8 april 2013
Tekening TO-005 (aanvulling)
Berekening WBDBO (aanvulling)

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/delden/st-elisabeth-cooerdinatiergeling-aanvulling-op-de-welstandsnota.html