Bestemmingsplan "Appartementencomplex Bleekstraat te Goor" onherroepelijk.

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is een beroepschrift ingediend. De Raad van State heeft op 22 januari 2014 uitspraak gedaan en heeft het beroep ongegrond verklaard.

Met deze uitspraak is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het plan is in te zien via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.GOObleekstraat-OH10.

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOObleekstraat-/NL.IMRO.1735.GOObleekstraat-OH10. Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt de stukken ook digitaal in pdf-formaat inzien:

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/bleekstraat.html