Bestemmingsplan “Goor Centrum e.o., herziening Constantijnhof” onherroepelijk

De raad van de gemeente Hof van Twente heeft bij besluit van 30 juni 2015 het bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Constantijnhof vastgesteld.

Het plan voorziet in de herinvulling van het Schalkterrein, het terrein van de Vrije Baptistengemeente en de oude Prins Constantijnschool: het plan Constantijnhof. Het betreft hier de realisatie van een kerk met twee dienstwoningen en een boekwinkeltje, 43 woningen en maatschappelijke dienstverlening.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep is op 1 februari 2016 ingetrokken. Hiermee is het bestemmingsplan “Goor Centrum e.o., herziening Constantijnhof” onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOxConstant-/NL.IMRO.1735.GOxConstant-VS10. Deze bestanden kunnen als ondergrond worden gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt de stukken ook digitaal in pdf-formaat inzien:

10 februari 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/constantijnhof-aanvulling-op-de-welstandsnota.html