Bestemmingsplan "Goor-Oost 2015, herziening Gondalaan ong. Goor" onherroepelijk.

Op 23 januari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor-Oost 2015, herziening Gondalaan ong. Goor" vastgesteld.

Aan de Gondalaan te Goor tussen huisnummers 6 en 6b bevindt zich een onbebouwd perceel. De huidige eigenaar is van plan ter plaatse een vrijstaande woning te bouwen. Om de gewenste ontwikkeling op deze inbreidingslocatie planologisch mogelijk te maken wordt op het betreffende perceel een bouwvlak opgenomen.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 1 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 15 maart 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOxGONDAONG-/NL.IMRO.1735.GOxGONDAONG-VS10. Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal in pdf-formaat inzien:

4 april 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/gondalaan-ong.html