Bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Kerkstraat 68-72" onherroepelijk.

De raad van de gemeente Hof van Twente heeft bij besluit van 18 december 2012 het bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Kerkstraat 68-72" vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van acht zorgappartementen mogelijk te maken. De appartementen zijn bedoeld als zelfstandige woonruimte voor (licht) verstandelijk gehandicapten.

Tegen dit besluit zijn drie beroepschriften ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 29 januari 2014 uitspraak gedaan en heeft de beroepen ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Kerkstraat 68-72" onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOxKerkstraat68x72-/NL.IMRO.1735.GOxKerkstraat68x72-OH10. Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt de stukken ook digitaal in pdf-formaat inzien:

12 februari 2014.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/kerkstraat-68-72.html