Bestemmingsplan "Goor-Oost, herziening locatie Ensink" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 7 maart 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Goor-Oost, herziening locatie Ensink" onherroepelijk is geworden.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het plangebied waar 6 patiowoningen gepland waren in de woonwijk Heeckeren fase 1a in Goor, beter bekend als locatie Ensink. Deze herziening maakt mogelijk dat hier twee vrijstaande woningen en een twee-onder-één-kapwoning kunnen worden gebouwd (CPO-initiatief).

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 16 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 27 april 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOxLocatieEnsink-/NL.IMRO.1735.GOxLocatieEnsink-VS10. Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt de stukken ook digitaal in pdf-formaat inzien:

10 mei 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.

 

 

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/locatie-ensink-beeldkwaliteitsplan.html