Bestemmingsplan "Omgeving Centrum, schoollocatie Rozenstraat en omgeving te Goor" onherroepelijk.

De raad van de gemeente Hof van Twente heeft bij besluit van 13 oktober 2009 het bestemmingsplan "Schoollocatie Rozenstraat en omgeving te Goor" vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in de herinvulling van de locatie Rozenstraat 2 in de vorm van onder meer een kantoor voor de woningbouwcorporatie Viverion en de nieuwbouw van een basisschool op de locatie Rozenstraat 2a (voormalige bibliotheek) en Rozenstraat 4 (gymzaal).

Tegen dit besluit is een beroepschrift ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De afdeling heeft ons bij brief van 19 maart 2010 meegedeeld dat het beroepschrift is ingetrokken waarmee de behandeling van de zaak is beëindigd. Het bestemmingsplan " Omgeving Centrum, schoollocatie Rozenstraat en omgeving te Goor” is hierdoor onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor eenieder in te zien in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor (op maandag van 12.00 tot 19.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).
Het plan is tevens in digitale vorm te raadplegen via deze rechtstreekse link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.GOORozenstraat-OH10

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOORozenstraat-/NL.IMRO.1735.GOORozenstraat-OH10

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal in pdf-formaat inzien:

31 maart 2010.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/rozenstraat-eo.html