Bestemmingsplan "De Whee e.o., herziening Rubensstraat 2" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 23 april 2013 vastgestelde bestemmingsplan "De Whee e.o., herziening Rubensstraat 2" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in de verplaatsing van de sportkantine van de Goorse Mixes Hockeyclub. GMHC wenst een nieuw gebouw te realiseren centraal ten opzichte van de twee kunstgrasvelden. Op deze locatie is een dergelijk gebouw niet mogelijk, aangezien er geen bouwvlak is opgenomen. In het voorliggend bestemmingsplan wordt een bouwvlak toegekend centraal ten opzichte van de velden. Dit maakt het mogelijk om het clubgebouw
er te realiseren. Na realisatie van de nieuwbouw zullen de bestaande gebouwen verwijderd worden.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 25 april 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 6 juni 2013 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:
- tijdens openingstijden in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor;
- op onze website www.hofvantwente.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’;
- via deze rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.GOxrubens2-OH10.

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal in pdf-formaat inzien:

19 juni 2013.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/rubenstraat-2.html