Scherpenzeelseweg ong

Bestemmingsplan "De Whee e.o., herziening Scherpenzeelseweg ong." onherroepelijk.

Op 10 mei 2016 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "De Whee e.o., herziening Scherpenzeelseweg ong." vastgesteld.Het plan maakt de oprichting van een gebouw ten behoeve van een maatschappelijke bestemming en woningen mogelijk.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 28 maart 2018 een uitspraak gedaan. Met deze uitspraak is het  bestemmingsplan "De Whee e.o., herziening Scherpenzeelseweg ong." onherroepelijk geworden.

U kunt de uitspraak hier inzien.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.GOxscherpenzwegong-/NL.IMRO.1735.GOxscherpenzwegong-VS10.  Deze bestanden kunnen als ondergrond gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een bouwplan.

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal in pdf-formaat inzien:

11 april 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/scherpenzeelseweg-ong.html