Voorbereidingsbesluit voor het gebied buiten het kernwinkelgebied van Goor.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat de gemeenteraad op 20 juni 2017 heeft besloten een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te nemen voor het gebied buiten het kernwinkelgebied van Goor.

Dit voorbereidingsbesluit treedt op 22 juni 2017 in werking en ligt met ingang van die datum ter inzage. Het besluit is voor een ieder gedurende openingstijden in te zien in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor.

Het voorbereidingsbesluit is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.hofvantwente.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’. 

Hier vindt u de rechtstreekse link naar het voorbereidingsbesluit: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.VBxGoorx-OH10  

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

21 juni 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/voorbereidingsbesluit-gebied-buiten-kernwinkelgebied.html