Voorbereidingsbesluit gebied Kerkstraat, Wheeme en Laarstraat 2019 (Goor).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2019 heeft besloten een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te nemen voor een gebied tussen de Kerkstraat, de Wheeme en de Laarstraat in Goor. 

Dit voorbereidingsbesluit treedt op 26 september 2019 in werking en ligt met ingang van die datum ter inzage. Het voorbereidingsbesluit is in te zien:

De bestanden van het digitale voorbereidingsbesluit zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.voorbrdxkerkstr2-/NL.IMRO.1735.voorbrdxkerkstr2-OH10

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

25 september 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/voorbereidingsbesluit-gebied-kerkstraatwheeme-2019.html