Voorbereidingsbesluit voor het gebied Kerkstraat/Wheeme/Laarstraat te Goor.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat de gemeenteraad op 10 oktober 2018 heeft besloten een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te nemen voor een gebied tussen de Kerkstraat, de Wheeme en de Laarstraat in Goor. 

Dit voorbereidingsbesluit treedt op 18 oktober 2018 in werking en ligt met ingang van die datum ter inzage. Het voorbereidingsbesluit is in te zien:

De bestanden van het digitale voorbereidingsbesluit zijn te downloaden van: http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.voorbrdxLDL-/NL.IMRO.1735.voorbrdxLDL-OH10

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

17 oktober 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/goor/voorbereidingsbesluit-gebied-kerkstraatwheemelaarstraat.html