Beeldkwaliteitplan plan Bergweg 38 e.o. te Markelo.

Voor de locatie Bergweg 38 e.o. te Markelo vindt een ontwikkeling plaats ten behoeve van vier extra woningen. Deze woningen worden gebouwd rekening houdend met de bestaande landschappelijke kwaliteiten van het gebied en zorgdragend voor de versterking van deze kwaliteiten.

Om een passend toetsingskader te vormen voor de gewenste kwaliteitsimpuls op de locatie is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier inzien.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/markelo/bergweg-eo-beeldkwaliteitsplan.html