Roosdomsweg 6-8

Bestemmingsplan "Markelo-West, herziening Roosdomsweg 6-8" onherroepelijk.

De raad van de gemeente Hof van Twente heeft bij besluit van 25 oktober 2016 het bestemmingsplan "Markelo-West, herziening Roosdomsweg 6-8" vastgesteld.

Het plan voorziet in het vervangen van de bestemming "Kantoor" door de bestemming "Wonen", c.q. het mogelijk maken van de bouw van 3 geschakelde woningen.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 30 augustus 2017 een uitspraak gedaan en heeft de beroepen ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan "Markelo-West, herziening Roosdomsweg 6-8" onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

13 september 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.