Voorbereidingsbesluit voor de kern Markelo.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat de gemeenteraad op 9 juli 2019 heeft besloten een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te nemen voor de kern Markelo.

Dit voorbereidingsbesluit treedt op 11 juli 2019 in werking en ligt met ingang van die datum ter inzage. Het voorbereidingsbesluit is in te zien:

De bestanden van het digitale voorbereidingsbesluit zijn te downloaden van:  http://ftp.hofvantwente.nl/Reo/plannen/NL.IMRO.1735.VBxMarkelo-/NL.IMRO.1735.VBxMarkelo-VS10

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

10 juli 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/markelo/voorbereidingsbesluit-markelo.html