Tuindorp ‘Herman Heijermansplein’

De gemeente Hof van Twente is van plan om in de komende jaren de openbare ruimte te vernieuwen in de wijk ‘Tuindorp’ in Goor. Het eerste onderdeel hiervan is de vernieuwing van het Herman Heijermansplein aan de voorzijde van Tuindorp.

De gemeente is pas geleden gestart met de voorbereiding voor dit eerste project. Het gehele plein wordt straks opnieuw ingericht en wij gaan het regenwater aan de voorzijde van de woningen afkoppelen van het vuilwater-riool. Hierdoor wordt straks het schone regenwater gescheiden van het vuile afvalwater opgeslagen en afgevoerd. 

Op dit moment wordt alle informatie verzameld om een schets te kunnen maken van de nieuwe inrichting. Er worden daarom de komende periode verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals een onderzoek naar mogelijke bodemverontreinigingen en naar de opbouw van de bodem. Ook worden de straten ingemeten door landmeters en worden  foto’s gemaakt van putten, stoepen, erfgrenzen, bebouwing, het openbaar groen, enzovoort.

Planning

In het eerste kwartaal van 2023 wordt een schetsontwerp gepresenteerd. Dit is het voorstel waarop de bewoners en/of belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Er wordt in de buurt een informatieavond gehouden waarbij de plannen door de medewerkers van de gemeente worden besproken met de buurtbewoners. Buurtbewoners en belanghebbenden krijgen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging met locatie en tijdstip. 

Contactpersoon

Contactpersoon is projectleider, R. Wopereis. Hij is tijdens kantoortijden, bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op r.wopereis@hofvantwente.nl