Tuindorp ‘Herman Heijermansplein’

De gemeente Hof van Twente is van plan om in de komende jaren de openbare ruimte te vernieuwen in de wijk ‘Tuindorp’ in Goor. Het eerste onderdeel hiervan is de vernieuwing van het Herman Heijermansplein aan de voorzijde van Tuindorp.

Het Herman Heijermansplein, aan de voorzijde van de wijk Tuindorp, wordt in december 2023 opnieuw ingericht. Er komt een gescheiden rioolstelsel dat de huidige  riolering vervangt. Hierdoor kan het schone regenwater straks van het afvalwater gescheiden worden opgevangen. Na het rioolwerk zijn de rijbaan en de parkeervakken aan de beurt en worden er onder andere extra bomen, een wadi en geveltuinen aangelegd. Met deze herinrichting krijgt het plein een groener en duurzamer karakter.

Uitvoering, verkeer en parkeren

De uitvoering van het werk start in de maand december en zal naar verwachting 1 maand duren. De Herman Heijermansstraat blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden open voor alle verkeer. De parkeerplaatsen op het plein zullen tijdens de uitvoering (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Parkeren is tijdens de uitvoering van de herinrichting mogelijk op het parkeerterrein bij de nabijgelegen Jumbo.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp voor de herinrichting is door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. In het ontwerp zijn de wensen van de aanwonenden meegenomen.

In het eerste kwartaal van 2023 werd er een schetsontwerp gepresenteerd. Op dit voorstel konden de aanwonenden een zienswijze indienen. Ook is er in de buurt een informatieavond gehouden waarbij de plannen door de medewerkers van de gemeente werden besproken met de buurtbewoners.

Contactpersoon

Contactpersoon is projectleider, R. Wolkorte. Hij is tijdens kantoortijden, bereikbaar op telefoonnummer 0547 - 85 85 85 of per email op r.wolkorte@hofvantwente.nl