Omgevingsvergunning - activiteit bouwen

Wanneer u wilt gaan bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Controleer op het omgevingsloket of u voor uw bouwwerkzaamheden een omgevingsvergunning nodig heeft. Voordat u een aanvraag indient adviseren wij u om vooroverleg te plegen met de gemeente. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vraagt u aan via het omgevingsloket en in ieder geval zijn de volgende gegevens vereist:

  • tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie;
  • doorsnedes;
  • kadastrale situatie;
  • kleurenfoto's;
  • rapporten.

Bij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is een onderzoek naar de gesteldheid van de bodem verplicht. In bepaalde gevallen kunt u van deze plicht vrijgesteld worden. De gemeente bepaalt dit mede aan de hand van een checklist. Door de Checklist Bodemonderzoek alvast in te vullen en toe te voegen aan uw aanvraag om omgevingsvergunning kan de gemeente uw aanvraag sneller beoordelen.

Aanvragers van een omgevingsvergunning die een gecertificeerde Bouwbesluittoets overleggen, krijgen een korting van 30% op de bouwleges. Op deze wijze wil de gemeente gebruik van de gecertificeerde Bouwbesluittoetsing stimuleren. Hof van Twente is één van de eerste gemeenten die het geven van korting bij het overleggen van een gecertificeerde Bouwbesluittoets regelt in haar legesverordening.