Omgevingsvergunning - activiteit monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

Wilt u werkzaamheden verrichten aan een rijks- of gemeentelijk monument, zoals onderhoud, restauratie of verbouw? Dan is een omgevingsvergunning voor de activiteit monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen vereist. Voor alle monumenten geldt dat zowel de buitenkant als het interieur is beschermd, tenzij anders is beschreven. In het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt alle rijksmonumenten in de gemeente Hof van Twente bekijken. De gemeentelijke monumenten in de gemeente Hof van Twente zijn te raadplegen in de lijst met gemeentelijke monumenten.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit "monumenten" vraagt u aan via het omgevingsloket en in ieder geval zijn de volgende gegevens vereist:

  • Plattegrond;
  • Geveltekeningen;
  • Doorsnedetekeningen;
  • Situatiefoto's;
  • Een bestek en/of werkomschrijving.

Wij adviseren om, voordat u de omgevingsvergunning gaat aanvragen, uw plan informeel aan de Erfgoedcommissie voor te leggen. Voor het bespreken van uw plan bij de Erfgoedcommissie en nadere informatie kunt u een afspraak maken via 0547 - 85 85 85.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit "monumenten" vraagt u aan via het omgevingsloket.

De reguliere procedure is van toepassing op aanvragen om omgevingsvergunning voor een gemeentelijk monument. De termijn van deze procedure bedraagt maximaal acht weken. Gemeente Hof van Twente vraagt advies aan de Erfgoedcommissie. De omgevingsvergunning treedt zes weken nadat de vergunning is verleend in werking.