Welstand

De gemeente Hof van Twente heeft een onafhankelijke welstandscommissie die haar adviseert over alle ingediende omgevingsvergunningen die te maken hebben met bouwen en verbouwen (uitgezonderd interne verbouwingen en tijdelijke bouwwerken). Er wordt op basis van het welstandsbeleid gekeken naar de zaken als de kwaliteit van een ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruitziet.

Welstandscriteria

De toetsingscriteria voor welstand zijn opgenomen in de gemeentelijke welstandsnota. Een van de belangrijkste criteria is dat het plan in zijn omgeving moet passen. De welstandsnota met kaarten kunt u hiernaast downloaden; de stukken zijn tevens beschikbaar in de centrale hal van het gemeentehuis.

Welstandsvergadering

Een afgevaardigde van de Welstandcommissie, ook wel een rayonarchitect genoemd, toetst uw bouwplan. U kunt in uw aanvraag omgevingsvergunning aangeven of u aanwezig wilt zijn bij de behandeling van uw aanvraag door de welstandscommissie. Dit overleg wordt iedere dinsdagmorgen gehouden. Als de rayonarchitect negatief adviseert of als de rayonarchitect geen uitspraak kan doen, wordt het plan in tweede instantie aan de gehele welstandscommissie voorgelegd.

Plan van te voren bespreken

Om te voorkomen dat u onverwacht met een negatief advies van de welstandscommissie wordt geconfronteerd, kunt u vooraf aan de rayonarchitect een oordeel over uw (bouw)plannen vragen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 0547 – 85 85 85. Een eventuele bijstelling van uw plannen is dan met minder kosten mogelijk. Als u een plan van te voren wilt bespreken met de welstandscommissie dan heeft u de volgende gegevens nodig:

  • tekening met gevelaanzichten van het plan;
  • kleurenfoto’s van de locatie en omgeving;
  • kleur en materialenstaat.

Het advies van de welstandscommissie tijdens het spreekuur is gratis.

Wordt de commissie door de gemeente ingeschakeld bij de beoordeling van een ingediend bouwplan, dan kost dit advies wel geld. Dit wordt via de leges voor de omgevingsvergunning in rekening gebracht.