Bouwkavels De Marke III, Hengevelde

De nieuwe woonwijk De Marke III sluit aan op de bestaande woonwijk De Marke II. Deze vormt de rand van Hengevelde en de overgang naar het landelijk gebied. 

 

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Diepenheimsestraat, aan de oostzijde door de bestaande wijk De Marke II, aan de zuidzijde door de Needsestraat en aan de westzijde door de Janninksweg.

 

De kavels 4 en 11 zijn in optie gegeven. Dat betekent dat er geen kavels meer beschikbaar zijn in deze fase van het plan. De uitgifte van de kavels in De Marke III staat gepland voor mei 2021. Een deel van de 2e fase wordt dan uitgegeven.