Bouwkavels De Marke III, Hengevelde

De nieuwe woonwijk De Marke III sluit aan op de bestaande woonwijk De Marke II. Deze vormt de rand van Hengevelde en de overgang naar het landelijk gebied. 

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Diepenheimsestraat, aan de oostzijde door de bestaande wijk De Marke II, aan de zuidzijde door de Needsestraat en aan de westzijde door de Janninksweg.

Momenteel zijn er geen kavels meer beschikbaar in de 1e fase. Medio 2021 worden er kavels in de 2e fase uitgegeven.