Bouwkavels De Marke III, Hengevelde

De nieuwe woonwijk De Marke III sluit aan op de bestaande woonwijk De Marke II. Deze vormt de rand van Hengevelde en de overgang naar het landelijk gebied. 

De kaveluitgifte van de 1e fase van het bestemmingsplan De Marke III is gestart.

De kavels met de volgende nummers zijn nog beschikbaar: 4, 10, 11, 19, 19 en 33. Deze kavels zijn bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning.

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Diepenheimsestraat, aan de oostzijde door de bestaande wijk De Marke II, aan de zuidzijde door de Needsestraat en aan de westzijde door de Janninksweg.