Bouwkavels Heeckeren fase 1A, Goor

Het plan Heeckeren fase 1A wordt aan de west- en zuidzijde begrensd door de bestaande wijk Heeckeren. Het gebied wordt aan de oostzijde begrensd door het buitengebied en aan de noordzijde door het bedrijventerrein Zenkeldamshoek. 

Beschikbare kavels

In het plan Heeckeren zijn nog 4 kavels beschikbaar. Deze kavels zijn bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning. Zie de rechtermarge van deze pagina voor de verkavelingstekening.

Voor het plan Heeckeren fase 1a is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan geeft een aantal richtlijnen voor de invulling van het plangebied.