Bestemmingsplan "Heeckeren (Goor)"

Het plan heeft betrekking op het bestaande woongebied Heeckeren en het te ontwikkelen woongebied Heeckeren fase 1, gelegen aan de noordoostrand van Goor. Het gebied wordt aan de oostzijde begrensd door het buitengebied, aan de noordzijde door het bedrijventerrein Zenkeldamshoek, aan de westzijde door bedrijventerrein De Spechthorst en aan de zuidzijde door een deel van het sportcomplex De Mossendam en door het voormalige klooster ‘Huize Heeckeren‘.

Het bestemmingsplan is op 6 juni 2012 onherroepelijk geworden.   Lees meer...