Wijziging van de afname termijn van bouwkavels van 16 naar 12 maanden en invoering optieovereenkomst

Het college heeft op 4 oktober 2016 besloten om per 1-1-2017 tot het wijzigen van de afname termijn van bouwkavels van 16 naar 12 maanden per en de invoering van een optieovereenkomst bij de uitgifte van bouwkavels.

  • Een optieovereenkomst wordt afgesloten voor 4 maanden. De eerste 2 maanden zijn kosteloos. Daarna kan de potentiële koper de optieovereenkomst tegen betaling verlengen voor nog eens 2 maanden. De potentiële koper betaalt dan aan de gemeente de dan geldende wettelijke rente over de koopsom.
  • Na deze 4 maanden ontvangt de potentiële koper automatisch een koopovereenkomst. 
  • De koopovereenkomst geldt voor maximaal 8 maanden. In deze periode moet de akte passeren. 
  • De koper heeft in totaal 12 maanden de tijd om de kavel af te nemen.
  • Als de koper niet passeert binnen 12 maanden dan is de koopovereenkomst ontbonden. 
  • De koper betaalt dan alsnog de wettelijke rente over de periode van 4 maanden na het collegebesluit t/m het definitief afzien van de kavel.
  • De kosten voor de optievergoeding worden bij de aktepassering van de kavel door de notaris verrekend.

De wijziging van deze tijdelijke maatregel geldt tot en met 31 december 2018.