Geen aardgasaansluiting meer na 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 treedt de Wet Voortgang Energie Transitie (wet VET) in werking. Daardoor veranderen de regels voor het aansluiten van een nieuwe woning op het aardgas-transportnetwerk. In de praktijk komt deze wet erop neer dat het de netwerkbeheerder verboden is nieuwe woningen op het aardgastransportnetwerk aan te sluiten. Woningen waarvoor de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 wordt aangevraagd, mogen niet meer op aardgas worden aangesloten.

Wat betekent dit?

Als er op of na 1 juli 2018 een aanvraag voor de bouw van een nieuwe woning is ingediend, mag de woning niet voorzien worden van een aardgasaansluiting. Is de aanvraag voor 1 juli 2018 ingediend, dan gelden de oude regels.

In de toekomst zullen alle aardgasaansluitingen verdwijnen. Als er toch wordt gekozen voor een aardgasaansluiting, dan zal er op termijn alsnog een alternatief moeten worden geïnstalleerd (bijv. zonnepanelen, warmtepomp, elektrisch kooktoestel). 

Daarom raden wij aan om nu al de mogelijkheden te bekijken en – indien mogelijk – ‘toekomstbestendig’ te bouwen.

Wij begrijpen dat bovenstaande een aantal gevolgen heeft. Omdat door de nieuwe regels duurdere apparatuur moet worden aangeschaft, gaat de woning meer geld kosten. In veel gevallen is het mogelijk om een hogere hypothecaire lening af te sluiten. Daar staat tegenover dat  een deel van de extra investering terug wordt verdient in de maandelijks lagere energielasten. Daarnaast kan het een gunstig effect hebben op de waardeontwikkeling van de woning.

Toekomstige veranderingen

Vanaf 1 januari 2020 worden de energienormen voor nieuwbouwwoningen landelijk aangescherpt. Dan moet de woning aan strengere eisen voldoen. Daarom is het verstandig nu al na te denken over de (financiële) mogelijkheden om te bouwen met een lagere EPC. EPC staat voor energieprestatie-coëfficient. Het drukt uit hoe energiezuinig uw woning is. Immers, door nú meer geld uit te geven en ‘toekomstbestendig’ te bouwen, wordt op termijn geld bespaard.