Mededeling privacy

De gemeente Hof van Twente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen, zoals dat is omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zie voor meer informatie het "Privacybeleid gemeente Hof van Twente" op  deze webpagina "Privacy en proclaimer".

 

Aanvulling mededeling privacy

Als u op het inschrijfformulier bouwkavel aangeeft dat u op de hoogte gehouden wilt worden over de projectbouw in onze gemeente dan geeft u de gemeente toestemming om uw gegevens door te gegeven aan de betrokken projectontwikkelaar/makelaar/aannemer.