Voorbereiding 2e fase plan De Marke III

Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereiding van de 2e fase van plan De Marke III. Inmiddels is het stedenbouwkundig plan gereed. De procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan wordt binnenkort opgestart. Dit moet uiteindelijk resulteren in nieuwe bouwkavels in Hengevelde.

Wij hebben signalen gekregen dat er in Hengevelde een grote behoefte is aan starters- en levensloopbestendige woningen. Vanuit de Hengeveldse ondernemersvereniging SIO is een werkgroep aangesteld die zich richt op de realisatie van betaalbare woningen. SIO heeft in samenwerking met de bouwcombinatie Dura Vermeer/ten Heggeler een brochure opgesteld met zowel starters- als levensloopbestendige woningen. Als gemeente willen we de behoefte voor dit type woningen nader in beeld krijgen. Daarom hebben we de uitgifte van 12 kavels ten behoeve van starterswoningen en 12 kavels ten behoeve van levensloopbestendige woningen in het goedkopere segment alvast in gang gezet. Daarvoor hebben we de kavelwachtlijst voor Hengevelde aangeschreven. 

De overige kavels t.b.v. tweekappers en vrijstaande woningen worden uitgegeven nadat het bestemmingsplan voor de 2e fase onherroepelijk is en het plangebied bouwrijp is gemaakt.