Kavelwachtlijsten per kern

Door de cyberaanval op gemeente Hof van Twente eind vorig jaar zijn helaas ook de kavelwachtlijsten per kern verloren gegaan. Bovendien kunnen wij niet optimaal gebruik maken van onze systemen en programma's. Hierdoor beschikken wij niet meer over de actuele gegevens van de gegadigden op basis waarvan wij in de loop van de jaren de inschrijfvolgorde hebben bepaald. 

 

Normaal gesproken ontvangen de gegadigden van de kavelwachtlijsten 4 jaar na inschrijving een nota voor het verlengen van de inschrijving. Maar omdat bij ons op dit moment informatie ontbreekt is het niet mogelijk om deze nota te versturen.

 

Wij zijn ons aan het beraden hoe wij voor toekomstige kaveluitgiften een passende oplossing kunnen vinden. Uiteindelijk zal het college hierover een besluit moeten nemen. De planning is dat dit eind juni 2021 gebeurt. Als dit besluit is genomen, dan wordt dit gepubliceerd in het Hofweekblad en op onze website. 

 

Neem bij vragen over uw inschrijving op de kavelwachtlijst contact op met mevrouw J. Onland-Prins, team Ruimte en Economie, telefoonnummer 0547- 858585.