Ontwikkelingen fase 2 De Marke III, Hengevelde

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van De Marke III fase 2 in Hengevelde verlopen voorspoedig. De bouwstraten worden aangelegd en de kaveluitgifte kan beginnen als het bouwrijp maken klaar is.

 

Bouwrijp maken 

 

Wegenbouw Lansink uit Saasveld is in opdracht van de gemeente begin februari gestart met het bouwrijp maken van de 2e fase De Marke III. De werkzaamheden op het bouwplan bestaan uit het aanbrengen van riolering, kabels en leidingen, bestrating, verlichting en het aanbrengen van wadi’s. Vanwege de slechte weersomstandigheden in februari is er wel wat vertraging ontstaan maar inmiddels kan het bouwverkeer via de Needsestraat, Janninksweg en de nieuwe ontsluitingsweg het terrein bereiken. Hiermee wordt overlast door bouwverkeer in de kern zoveel mogelijk voorkomen.

 

Tijdelijke bouwstraten

 

De tijdelijke bouwstraten worden verhard met asfalt in plaats van straatbakstenen. Dit gaat sneller dan het aanleggen van bakstenen bouwstraten. Het asfalt wordt later als fundering gebruikt bij de aanleg van de definitieve bestrating. Op deze manier wordt beschadiging van nieuwe bestrating voorkomen.

 

Kaveluitgifte

 

De uitgifte van de kavels begint na het bouwrijp maken. In de loop van mei ontvangen de mensen die ingeschreven staan op de kavelwachtlijst bericht over de kaveluitgifte. Ondanks dat door de cyberaanval de digitale kavelwachtlijsten verloren gingen is de kavelwachtlijst van Hengevelde inmiddels weer compleet. Actuele informatie over De Marke III is ook te vinden op de website van de gemeente.

 

Meer informatie

 

Contactpersoon voor het bouwrijp maken is de projectleider uitvoering, dhr. M. Harbers, tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-857306 of per email op m.harbers@hofvantwente.nl.

Contactpersonen voor de uitgifte van kavels zijn Jeanette Onland-Prins tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-857257 of per email op j.onland-prins@hofvantwente.nl en Bart oude Veldhuis, bereikbaar op telefoonnummer 0547-857260 of email b.oudeveldhuis@hofvantwente.nl.