Bouwkavels Noord 2, Diepenheim

Woonrijpmaken Diepenheim Noord II

Het definitieve ontwerp voor het woonrijpmaken van de 2e fase Diepenheim Noord is klaar. Het gaat hier om de definitieve inrichting van de wegen, aanleg van parkeerplaatsen en de laatste fase van de groeninrichting. De werkzaamheden gaan als alles meezit het 2e kwartaal van 2020 van start.

Klik hier voor meer informatie over het woonrijp maken van de 2e fase Diepenheim Noord