Bouwkavels Noord 2, Diepenheim

Het plangebied betreft de locatie Diepenheim Noord 2 en ligt aan de noordkant van de kern Diepenheim. Het totale plan Diepenheim Noord 2 voorziet in de realisatie van 65 woningen. Het plan wordt in fasen uitgegeven. 

Beschikbare kavels

In totaal worden 25 kavels uitgegeven (zie de verkavelingstekening). In het plan Noord 2 is nog 1 kavel beschikbaar.

Kavel 51 heeft een oppervlakte van 1.009 vierkante meter en is bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning.

Voor het plan Noord 2 Diepenheim is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan geeft een aantal richtlijnen voor de invulling van het plangebied.